973 221 796 C/ Sant Joan, 18, 25007, Lleida
Seleccionar página

La Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la província de Lleida (FEMEL) es va constituir el 15 de maig  de 1977 fruit de l’acord entre les diferents associacions i gremis que agrupaven les empreses segons l’activitat: transformació metàl·lica, fabricació de maquinaria agrícola, reparació de vehicles automòbils, instal·lacions d’aigua. llum i calefacció.

El seu naixement respon a la necessitat de les empreses d’aconseguir objectius comuns i la defensa integral del sector.

FEMEL, en nom i re­presentació de rotes les empreses del sector a la pro­víncia, negocia el Conveni Col·lectiu de la indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Lleida amb els sindicats més representatius.

Una altra funció de FEMEL es la representació de les empreses del sector davant l’Administració, altres institucions i agents socials.

Des de la seva constitució ha lluitat per incrementar els serveis a les empreses ampliant contínuament el catàleg de serveis i adaptant-lo tant a les necessi­tats de les empreses com als canvis socials, econòmics i tecnològics que es produeixen constantment.