973 221 796 C/ Sant Joan, 18, 25007, Lleida
Seleccionar página

FEMEL presta a les empreses associades, entre altres, els següents serveis:

Negociació del Conveni Col·lectiu

Assessorament Laboral

Assessorament Jurídic

Assessorament Fiscal

Assessorament Tecnològic

Assessorament en Qualitat

Assessorament en Medi Ambient

Assessorament en Prevenció de Riscos

Formació continuada i de reciclatge

Tramitacions davant Organismes Oficials

Acords amb empreses per beneficis en:

Telefonia fixa

Telefonia Mòbil

Carburants

Equips i Material Informàtic

Material d’oficina

Energia (llum i gas)

Crèdits i finançament

Assegurances

Servei de gestoria

Treballs tècnics en qualitat

Treballs tècnics en Medi Ambient

Treballs tècnics en Prevenció de Risc